Projet 2018

Wann een sech d’Grondiddi vun der asbl “Catch a Smile” ukukkt, an mat onser  kennt een op e gemeinsamen Nenner.
vergläicht

“Catch a Smile“

Et ass genau dat wat d‘Mënschen, grouss a kleng brauchen. Nieft Kleeder, Iessen a Gedrénks ass et ebe virun allem e “Laachen“ dat gutt deet.
E klenge Geste vu Mënschlechkeet deen näischt kascht, awer enorm wäertvoll ass.

A genee dat ass et och wat ons undreift an ons motivéiert uechter d’Land ze zéien an de Kanner en Laachen an d’Gesiicht ze zauberen.

En Kannerlachen,.... onbezuelbar!


Catch a Smile hu mier mat wichtegem Material ennertstëtzt.

D’Fabienne huet selwer dofier gesuergt dass et op

der richteger Plaatz ukomm ass.

;-)

www.catchasmile.org